Вход на сайт

Комплексная оценка печатных свойств бумаги с различными видами наполнителей.

  УДК 676.017.72:676.044
Новосельская О. А., Пенкин А. А., Губарев А. А. (Освітній заклад «Білоруський державний технологічний університет» (Мінськ, Республіка Білорусь), Темрук В. И. (Унітарне підприємство «Паперова фабрика» Гознака (Борисів, Республіка Білорусь), Соловьева Т. В. (Освітній заклад «Білоруський державний технологічний університет» (Мінськ, Республіка Білорусь)
Комплексная оценка печатных свойств бумаги с различными видами наполнителей. — 2012. — № 3(37). — С. 128–132.
     Розглянуто комплексну оцінку друкарських властивостей паперу малої і середньої зольності з різними типами карбонатних напвнювачів у вихідному і модифікованому катіонним крохмалем вигляді.
     Мова статті (рос.).
     Табл. 5. Бібл. : 4 назви.
    

PDF