Вход на сайт

Розрахунок відновлювального моменту і додаткового кулачка розвантажувального пристрою приводу тамподрукарської машини ПТМ-200.

УДК 681.62.067.35
     Палюх О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Розрахунок відновлювального моменту і додаткового кулачка розвантажувального пристрою приводу тамподрукарської машини ПТМ-200. — 2012. — № 3(37). — С. 114–118.
     Як показали проведені дослідження розвантажувального пристрою приводу тамподрукарської машини ПТМ-200 для незалежного врівноваження статичних і інерційних навантажень, які виникають в приводах поворотних столів доцільно використовувати кулачкові механізми зблоковані з розвантажувальними пристроями.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібл. : 7 назв.

PDF