Вход на сайт

Дослідження технології лазерного фрезерування.

УДК 621.9.048
     Анякін М. І., Наєбі Мехді, Жук Р. О., Кондрашев П. В., Степура О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Дослідження технології лазерного фрезерування. — 2012. — № 3(37). — С. 77–86.
     В роботі розглянуто технологію фрезерування виробів з різноманітних матеріалів сфокусованим лазерним випромінюванням з модульованою добротністю. Встановлено, що на продуктивність та якість процесу разом з режимами лазерної обробки насамперед впливає механізм руйнування заготовки.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 10. Бібл. : 4 назви.
    

PDF