Вход на сайт

Впровадження елементів системи управління якістю на малому поліграфічному виробництві як механізму боротьби з відходами.

 УДК 655.1:338.242.2
     Пархоменко Н. О., Лукомець Л. В. (Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

     Впровадження елементів системи управління якістю на малому поліграфічному виробництві як механізму боротьби з відходами. — 2012. — № 3(37). — С. 70–76.
     Визначено сутність, роль та підходи впровадження елементів системи управління якістю на малому поліграфічному підприємстві з метою управління бракованою продукцією та утилізацією відходів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 2. Бібл. : 10 назв.

PDF