Вход на сайт

Технологія створення електронного ілюстрованого видання у форматі DJVU.

УДК 004.912
     Кохановський О. П., Сіряк Ю. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Технологія створення електронного ілюстрованого видання у форматі DJVU. — 2012. — № 3(37). — С. 64–69.
     Проаналізовано проблематику створення книг з ілюстраціями. Розроблено технологію створення електронних книг з ілюстрованим матеріалом в форматі DJVU.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібл. : 11 назв.

PDF