Вход на сайт

Цифрове фото з експериментальним дослідженням технології оброблення

УДК 77.031.05; 77.03.08
     Івженко Д. О., Хохлова Р. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Цифрове фото з експериментальним дослідженням технології оброблення. — 2012. — № 3(37). — С. 55–63.
     Проаналізовано існуючі технології фотографування та обробки цифрових фото, а також систематизовано фактори, що впливають на кінцевий продукт.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 9. Бібл. : 7 назв.
   

 PDF