Вход на сайт

Мас-спектрометричний аналіз проміжних елементів друкарських форм плоского офсетного друку

 УДК 655.226.6
     Скиба В. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

      Мас-спектрометричний аналіз проміжних елементів друкарських форм плоского офсетного друку. — 2012. — № 3(37). — С. 41–46.
     Проведено дослідження впливу процесу друкування на зміну складників гідрофільної плівки проміжного елементу монометалевих форм плоского офсетного друку зі зволоженням.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібл. : 9 назв.
    

PDF