Вход на сайт

Створення нормативно-техничної бази для здійснення контролю якості зміцнюючих покриттів.

УДК 621.793
     Зенкін М. А. (Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна), Несхозієвський А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

Створення нормативно-техничної бази для здійснення контролю якості зміцнюючих покриттів. — 2012. — № 3(37). — С. 27–35.
     В статті розглянуто та проаналізовано сучасні стандарти, що містять опис та рекомендації відносно проведення контролю якості покриттів деталей. Доведено, що для оцінки якості покриттів необхідна стандартизація методів їхніх випробувань, проте на сьогодні не існує єдиного, надійного та стандартного методу. В результаті аналізу доведено, що якість покриття найбільш повно характеризується адгезійною та когезійною міцністю. Обґрунтовано необхідність створення єдиної нормативно-технічної документації, що дозволить проводити комплексну оцінку якості нанесеного покриття.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібл. : 21 назва.
    
    PDF