Вход на сайт

Комплексна оцінка показників зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу

 УДК 655.3.066 (075.8)
     Киричок Т. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Когут П. П. (Фабрика банкнотного паперу БМД НБУ (ФБП БМД НБУ, Київ, Україна)

Комплексна оцінка показників зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу. — 2012. — № 3(37). — С. 4–26.
     Дослідження банкнот, що перебували в умовах реального обігу, є основою для висновків щодо зносостійкості банкнот в цілому, розподілу банкнот за якістю в готівковій масі, а також кореляції між режимами обробки банкнот в імітаторах зношування та реальним станом банкнот у відповідний період. Для організації досліджень зношування банкнот вкрай важливим є встановлення методів оцінки зношування з найкращими показниками точності. Було досліджено вибірки банкнот 1 грн та 2 грн зі сховища Національного банку України. Розмір кожної вибірки становив 1010 шт. У відповідності з методом відбору — методом комбінованого багатощаблевого відбору, який поєднує стратифікований (районований) відбір та, на останньому етапі, безповторний випадковий відбір. Кожна вибірка була розсортована на десять груп відповідно до ступеню зношування.
     Було досліджено тринадцять показників зношування (яскравість, пористість, шорсткість, нульова розривна довжина, жорсткість (різними методами), стійкість крайки до надриву тощо) для груп банкнот найкращої якості (New) та найбільш зношених (Absolutely unfit). Було визначено показники точності для всіх показників зношування. Запропоновано встановити рейтинг показників зношування, використовуючи сумісну оцінку, що враховує зміну показника в результаті зношування, відносну похибку для нових банкнот та відносну похибку для зношених банкнот. Найвищу оцінку отримали такі показники зношування як шорсткість (за Бендстеном) та жорсткість (методом резонансу).
     Мова статті (укр.).
     Табл. 13. Бібл. : 25 назв.
    

PDF