Вход на сайт

Drawing graphic artists.

Pshenychnyi Iu. V. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina)
Drawing graphic artists. — 2011. — № 1(31). — pp. 223—229.
     Language — Ukrainian.

 
PDF