Вход на сайт

Українська книгознавча періодика міжвоєнного періоду про книжкову справу та прессу єврейської меншини.

 
УДК 070.15(477)«1919/1939»:002.2(477)(=411.16)
     Андрійчук М. Т. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Українська книгознавча періодика міжвоєнного періоду про книжкову справу та прессу єврейської меншини. — 2008. — № 1(19). — С. 156—174.
     Розглянуто питання, що торкалися еволюції книжкової справи і преси єврейської меншини, які підіймалися в українській книгознавчій періодиці в період між двома світовими війнами (1919—1939).
     Мова статті (укр.).
     Табл. 1. Бібліогр.: 42 назви.
    

PDF