Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств

Класифікація: Менеджмент виробництва
Назва: Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств
Автори: Передерієнко Н. І., Леспух О
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: № 1(31)
Видавництво: К. : ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування структури капіталу підприємств поліграфічної галузі. Досліджено фактичну структуру капіталу і визначено фактори її впливу на фінансовий стан поліграфічних підприємств. Запропоновано деякі шляхи оптимізації структури капіталу

Раскрыты теоретические и практические аспекты формирования структуры капитала предприятий полиграфической отрасли. Исследована фактическая структура
капитала и определены факторы ее влияния на финансовое состояние полиграфических предприятий. Предложены некоторые пути оптимизации структуры капитала

Considered the theoretical and practical aspects of forming the capital structure of enterprises printing industry. Investigated the actual capital structure and factors of influence on the financial condition of printing companies. The ways of optimization of capital structure have been offered.
Іл. 1. Табл. 3. Бібліогр.: 7 назв.

Причіплений файлРозмір
pdf780.18 КБ