Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу

Класифікація: Машини і автоматизовані комплекси
Назва: Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу
Автори: Несхозієвський А. В.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: № 1(31).
Видавництво: К. : ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

В статті розроблено математичну модель для розрахунку контактної площі циліндричних деталей поліграфічного обладнання, запропоновано декілька методів розв’язання прикладної задачі та наведені можливі варіанти її використання під час проведення відновлення деталей та вузлів

В статье разработана математическая модель для расчета контактной площади цилиндрических деталей полиграфического оборудования, предложено несколько методов
решения прикладной задачи и приведены возможные варианты ее использования во время проведения восстановления деталей и узлов.

A mathematics model for calculating the contact square of cylinder details of printing equipment is listed in present issue, different methods of solving the practical problem are offered, possible variants of its usage during the recovering of details are listed.
Бібліогр.: 4 назви

Причіплений файлРозмір
pdf834.35 КБ