Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»).

3123-4-05
Класифікація: Менеджмент виробництва
Назва: Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»).
Автори: Барнич Ю. О., Глотова Г. І.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2005
Номер: 3-4
Видавництво: «Політехніка»
Мова публікації: Українська
Анотація:

УДК 33.655
Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за
матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»). — 2005. — №
3—4(9—10). — С. 74—85.
Обґрунтовано доцільність і важливість
дослідження стану книжкового ринку України. По розробленій методиці було
проведене дослідження товарної пропозиції видань в наявній книготорговій
мережі; дослідження попиту на українську книгу; вивчено відповідність пропозиції
книжкової продукції вітчизняних видавців попиту на неї. Розроблені пропозиції щодо
найважливіших напрямів поліпшення ситуації у вітчизняному книговиданні і
книгорозповсюдженні.
Expedience and importance of research
of book market condition of Ukraine is grounded. On the developed method research
of commodity suggestion of editions in a present network of trade by books was
conducted; research of demand on the Ukrainian book; accordance of suggestion
of book products of homeland publishers is studied to demand on it. Suggestions
in relation to major directions of improvement of situation in homeland edition
of books and distribution of books are developed.
Іл. 6. Табл. 3. Бібліогр.: 10 назв.
 

Причіплений файлРозмір
Скачать публикацию329.47 КБ