Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 1 гість.

Authcache Example

Please login to test this block.

Методика визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей смстем з розподіленими параметрами нп прикладі стрижневих р

Класифікація: Машини і автоматизовані комплекси
Назва: Методика визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей смстем з розподіленими параметрами нп прикладі стрижневих р
Автори: Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: 2(32)
Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

Встановлено співвідношення, які зв’язують між собою геометричні параметри системи з її пружними та в’язкими властивостями, масою вимірювального датчика (приладу), у котрому виникають власні коливання певної інтенсивності за тих чи інших початкових та граничних умов.

Установлены соотношения, которые связывают между собой геометрические параметры системы с ее упругими и вязкосными свойствами, массой измерительного дат;
чика (устройства), в котором возникают собственные колебания определенной интенсивности при тех или иных изначальных и граничных условиях.

The correlations, which link the geometric parameters of the system with its elastic and viscous qualities and the weight of the meter, which has its own vibrations of a particular intensity in different conditions are determined.
Іл. 2. Бібліогр.: 3 назви.

Причіплений файлРозмір
pdf1.82 MБ