Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець ХІХ—поч. ХХ ст.) в контексті сучасної теорії організацій

0484-04
Класифікація: Менеджмент виробництва
Назва: Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець ХІХ—поч. ХХ ст.) в контексті сучасної теорії організацій
Автори: Левчук О. М.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2004
Номер: 4
Видавництво: Політехніка
Мова публікації: Українська
Анотація:

УДК 655.4
Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець
ХІХ—поч. ХХ ст.) в контексті сучасної теорії організацій. — 2004. — № 4(6). —
С. 154—160.
Принципи сучасної теорії організацій
екстрапольовані на процес становлення видавничо-інформаційного середовища в
Україні Наддніпрянщини кінця ХІХ—початку ХХ ст., що його рушійними інституціями
були кооперативні і суспільні видавничі структури з виразною національною
спрямованістю. Показаний зв’язок організаційних характеристик коопвидавництв з рівнем і
станом суспільно-політичної активності українського етнокультурного співтовариства.
Principles of the modern theory of the
organizations are extrapolated on process of becoming of the publishing-information
environment in Ukraine of Naddnyprianschyna the end of the ХIХ—beginning of XX
century, that its driving institutions were cooperative and public publishing
structures with an expressive national orientation. Connection of
organizational characteristics cooperative publishing houses with a level and a
condition of political activity Ukrainian ethno-cultural communities is shown.
Бібліогр.: 7 назв.
 

Причіплений файлРозмір
Скачать публикацию165.49 КБ