Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Дослідження процесів об’єктивного статистичного визначення бокового зміщення полотна у вузькорулонних флексографічних друкарськи

Класифікація: Машини і автоматизовані комплекси
Назва: Дослідження процесів об’єктивного статистичного визначення бокового зміщення полотна у вузькорулонних флексографічних друкарськи
Автори: Морфлюк В. Ф.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: № 1(31)
Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

Проведено експериментальні дослідження процесів статистичного вимірювання та обробки значення бокового зміщення полотна у вузькорулонних флексографічних друкарських машинах, що забезпечує об’єктивність та достовірність визначення параметрів у реальному масштабі часу на основі цифрових засобів вимірювання та обробки з використанням проблемно-орієнтованих програмних засобів

Проведены экспериментальные исследования процессов статистического измерения и обработки значения бокового смещения полотна в узкорулонных флексографических печатных машинах, обеспечивающие объективность и достоверность определения параметров в реальном масштабе времени на основе цифровых средств измерения и обработки с использованием проблемноориентированных программных средств.

Experimental researches of processes of the statistical measuring and treatment of value of lateral displacement of linen in narrow rolling flexo printing presses are conducted, providing objectivity and authenticity of determination of parameters in the real time on the basis of digital facilities of measuring and treatment with the use of the problem-oriented program facilities.

Іл. 11. Табл. 2. Бібліогр.: 5 назв.

Причіплений файлРозмір
pdf936.44 КБ