Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Дослідження і вивчення способів розділення багатофазних середовищ.

8102-05
Класифікація: Технологічні процеси
Назва: Дослідження і вивчення способів розділення багатофазних середовищ.
Автори: Уряднікова І. В.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2005
Номер: 2
Видавництво: «Політехніка»
Мова публікації: Українська
Анотація:

УДК 541.13:628.33
Дослідження і вивчення способів розділення багатофазних середовищ. —
2005. — № 2(8). — С. 27—29.
У даній роботі запропоновані способи
розділення багатофазних середовищ, що відносяться до області хімічного
машинобудування і поліграфії, зокрема до масообмінних процесів. Ці способи можуть бути
використані в хімічній технології розділення і екстракції сумішей в системі
рідина—рідина, а також для знесолення і знешкодження нафти, очищення стічних
вод, що містять масла, нафтопродукти, органічні кислоти, феноли, іони металів.
In the present activity the ways of
separation of multiphase mediums relating to the area of chemical engineering
and polygraphy, in particular to mass-exchanging apparatus are offered. These
ways can be used in chemical technology of separation and extraction of mixes
in a system of liquid—liquid, and also for desalting and rendering of oil,
clearing of sewages keeping oil, petroleum, organic acids, phenols, ions of
metals.
Бібліогр.: 7 назв.
 

Причіплений файлРозмір
Скачать публикацию41.67 КБ